+44 28 9045 8560

Ranganna / Classes

We will have both classes  within Turas this year and classes on line (on Zoom) but we will not have hybrid classes (classes both on line and in the Turas at the same time).

Beidh idir ranganna sa tseomra ranga agus ranganna ar líne (ar Zoom) againn i mbliana ach ní bheidh ranganna hibrideacha againn.

The classes will start in September 2024 and will finish in June 2025. There will be around 30 lessons from September-June.

Cuirfear tús leis na ranganna i mí Mheán Fómhair 2024 agus cuirfear críoch leo i mí an Mheithimh 2025. Beidh thart faoi 30 ceacht i gceist le linn an tréimhse sin.

A 2 hour class (on-line classes will last 1 hour 30 minutes) will cost £90/year and a 1 hour class will cost £50/year. 

Tá £90 an bhliain ar rang a mhaireann dhá uair an chloig (ní mhaireann rang ar líne ach 1.5 uair an chloig) agus tá £50 an bhliain ar rang a mhaireann uair an chloig. 

Bunrang level  Bunrang – Beginner Classes

Glantosaitheoirí / Complete beginners (Turas)

Dé Luain / Monday 10am-12pm

A class for people with no Irish

Bunrang do dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu

Glantosaitheoirí / Complete beginners (Cairnshill)

Dé Luain / Monday 7-9pm

A class for people with no Irish

Bunrang do dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu

Dara rang / Second class (Turas)

Dé Luain / Monday 7-9pm

A class for people who were in the complete beginners class last year

Rang do dhaoine a bhí i rang do ghlantosaitheoirí anuraidh

Glantosaitheoirí / Complete beginners (Turas)

Dé Luain / Monday 7-9pm

A class for people with no Irish

Bunrang do dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu

Glantosaitheoirí / Complete beginners (Dundonald)

Dé Máirt / Tuesday 7-9pm

A class for people with no Irish

Bunrang do dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu

Dara rang / Second class (Turas)

Dé Céadaoin / Wednesday 10am-12pm

A class for people who were in the complete beginners class last year

Rang do dhaoine a bhí i rang do ghlantosaitheoirí anuraidh

Glantosaitheoirí / Complete beginners (Ar Líne / Online)

Zoom logo 

Dé Céadaoin / Wednesday 7-8:30pm

A class for people with no Irish

Bunrang do dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu

Dara rang / Second class (Ar líne / Online)

Zoom logo

Dé Céadaoin / Wednesday 7-8:30pm

A class for people who were in the complete beginners class last year

Rang do dhaoine a bhí i rang do ghlantosaitheoirí anuraidh

 Meanrang – Intermediate Classes

Ciorcal comhrá – meánrang / Conversation circle – intermediate class (Turas)

Dé Luain / Monday 7-9pm

A conversation circle for people with intermediate Irish

Ciorcal comhrá do dhaoine a bhfuil Gaeilge measartha maith acu

Meánrang comhrá / Intermediate conversation (Turas)

Dé Máirt / Tuesday 10am-12pm

A conversation class for people with intermediate Irish

Rang comhrá do dhaoine a bhfuil Gaeilge measartha maith acu

Rang amhránaíochta / Singing class (Turas)

Dé Máirt / Tuesday 6-7pm

A singing class for those with intermediate Irish

Rang amhránaíochta do dhaoine a bhfuil Gaeilge measartha maith acu

Rang GCSE / GCSE class (Turas)

Dé Máirt / Tuesday 7-9pm

A GCSE Irish class

Rang GCSE sa Ghaeilge

Meánrang íochtarach / Lower intermediate (Ar Líne / Online)

Zoom logo

Dé Céadaoin / Wednesday 12:30-1:30pm

A class for people who were in the improvers class last year

Rang do dhaoine a bhí sa rang feabhasaitheoirí anuraidh

Rang cluastuisceana / Listening comprehension class (Turas & Ar líne / Online)

Zoom logo

Déardaoin / Thursday 6-7pm

A listening class for those in the second class, lower intermediate or upper intermediate

Rang cluastuisceana do dhaoine i ndara rang, i meánrang íochtarach no i meánrang uachtarach

Meánrang íochtarach / Lower intermediate (Turas)

Déardaoin / Thursday 7-9pm

A class for people who were in the improvers class last year

Rang do dhaoine a bhí sa rang feabhasaitheoirí anuraidh

Meánrang uachtarach / Upper intermediate (Turas)

Déardaoin / Thursday 7-9pm

A class for people with good Irish

Rang do dhaoine a bhfuil Gaeilge mhaith acu

Rang léitheoireachta / Reading class (Ar líne / Online)

Zoom logo 

Dé Sathairn / Saturday 11am-12:30pm

A reading class for those with good Irish

Rang léitheoireachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge mhaith acu

  Ardrang – Advanced Classes

Ardrang / Advanced class (Turas)

Dé Máirt / Tuesday 7-9pm

A class for people with a good standard of Irish

Rang do dhaoine a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu

Ciorcal comhrá / Conversation class (Ar líne / Online)

Zoom logo 

Déardaoin / Thursday 12:30-1:30pm

A conversation class for those with a good standard of Irish

Rang comhrá do dhaoine a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu

Address

Turas
Skainos Centre
239 Newtownards Road
Belfast BT4 1AF

Contact Us

Call: 028 9045 8560

Email Us >